הודעה

הסכם ממון פוליסת ביטוח לשלום בית

 

"הגמרה מלמדת כי ישנם 2 דברים שאין להם אפוטרופוס האחד עריות והשני כספים". בנימה אופטימית זו, אקדיש מאמר זה, לחשיבותו של הסכם ממון בעת כניסה לקשר אישי משותף.

אם כן, חוק יחסי ממון משנת 1973 התשל"ג קובע עקרון מאוד פשוט: "בני זוג שנישאו לאחר שנת 1974 הרי שתחול עליהם חזקת השיתוף". חזקה זו, משמעותה שכלל הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג במהלך חייהם המשותפים, יחולק באופן שווה ביום שבו יחליטו להיפרד.

בהנחה ושני בני הזוג הגיעו למערכת הזוגית במצב כלכלי זהה (כלומר ללא רכוש כלל או בממון זהה) הרי שעקרון זה הוא ברור ואף הגיוני לחלוטין. אולם מה קורה בתרחיש ובו צד אחד הגיע עם ממון רב ואילו הצד השני הגיע בלא כלום ?

את התשובה לכך, ניתן ללמוד מחוק יחסי ממון  או לגשת לבית המשפט ולגלות את מסקנותיו של חוק זה לאחר שכילתם כמה עשרות אלפי שקלים תוך צבירת מפח נפש לא מבוטל. לכן לפני מספר עשורים יובא למדינתנו רעיון הסכם ממון, רעיון זה, לקוח מדיני החוזים, הסכם ממון למעשה מאפשר להתנות על "חזקת השיתוף" בתרחיש של פרידה בין שני בני הזוג.

מדובר כאמור בחוזה הנערך בכתב בין בני זוג, בין אם הם בוחרים להינשא ובין אם לאו, ובו מוסדרים כל ענייני הרכוש ביניהם, זאת בהתאם לרצון האישי והפרטי של כל אחד מהם. הסכם הממון הוא למעשה מעיין "תעודת ביטוח" שתבוא לידי ביטוי רק במקרה של פרידה. ההסכם נועד להבטיח כי גם במקרה של פרידה, לא יתעוררו מחלוקות קשות בין בני הזוג, וזאת על ידי כך שבני הזוג ייקבעו מראש את יחסיהם הממוניים: מה מרכושם יהיה רכוש אישי – היינו במקרה של פרידה, יישאר בבעלותו האישית של כל אחד מהם, ומה מתוך הרכוש יהפוך לרכושם המשותף – היינו, במקרה של פרידה. בהסכם נכללים רכיבים ממוניים רבים כגון: נכסי מקרקעין, כספים נזילים, קופות גמל, קרנות פנסיה, כלי רכב, תכשיטים ועוד'.

הסכם ממון ראוי וחשוב שיערך על ידי עורך דין המתמחה בתחום המעמד האישי. היות ומדובר על חוזה לכל דבר ועניין אשר עתיד לחרוץ את גורלכם הכלכלי במקרה של פירוד, כמו כן, ההסכם מגדיר מראש שורה של מצבים בהם כל צד יודע בדיוק לאן הוא נכנס וכיצד הוא יוצא. אם וכאשר נחתם ההסכם כדין באמצעות עורך דין, הסכם ממון למעשה גובר על הוראות החוק יחסי ממון בין בני זוג , וכך בני הזוג יכולים ליצור עבור עצמם את המערכת הכלכלית/משפטית המועדפת עליהם.

במידה והסכם ממון נחתם טרם נישואין הרי שההסכם יערך על ידי עו"ד מוסמך ויאומת על ידי נוטוריון כדין. כך גם המצב במקרה של ידועים בציבור המעוניינים לערוך הסכם ממון.

אולם במקרה שבני הזוג כבר נישאו ו/או עומדים להינשא (מאורסים), הרי שהסכם הממון חייב לקבל את אישורו של בית המשפט או בית הדין הרבני. האישור כאמור ניתן רק לאחר ששופט/דיין מזמן את הצדדים לאולם בית המשפט/בית הדין ומקריא בפניהם את ההסכם ואף מסביר להם את תוכנו לרבות השלכותיו המשפטיות. כמו כן, נותן להסכם תוקף של פסק דין.  

יודגש כי, כל הסכם משפטי הוא יצירה בפני עצמה וחשוב לנסח אותה בדיוק ובבהירות מירביים על מנת למנוע בעתיד פרשנויות שונות הנובעות מניסוח בלתי ברור.

היתרון המרכזי של הסכם הממון עבור בני זוג לא נשואים טמון בכך, שהם יוכלו להשתמש בהסכם המשפטי גם כהוכחה לעצם הקשר הזוגי ביניהם. לפיכך, ההסכם יסייע בידיהם לקבל את ההכרה של מוסדות המדינה השונים כבני זוג לכל דבר, גם מבלי שנישאו זה לזה.

 

בימינו הסכם ממון מאפשר לזוגות רבים לנהל מערכת יחסים זוגית מבלי לחשוש מעימות משפטי מורכב בעת פירוד. חתימה על הסכם ממון אין בכוחה לקרוא תיגר על האהבה אלא רק לצפות מראש את סופה אם וכאשר תתרחש.