הודעה

זכויות עובד בעת פיטורין שלא כדין

ישנם לא מעט מקרים בהם מעסיקים מוצאים "שעת כושר" ומחליטים לפטר עובד וזאת למרות שאין סיבה מוצדקת לקיום פיטורין. לעיתים מעסיקים נוקטים בשיטות שונות כדוגמת מצב של הרעת תנאים, אי תשלום מלוא הזכויות הסוציאליות, פיטורי עובד ללא עריכת שימוע, פיטורי אישה בהריון/משיקולים לא ענייניים והכל על מנת להתיש את העובד על מנת שזה יפנה את מקומו תוך וויתור על הזכויות המגיעות לו מכוח חוקי העבודה. 

 

במסגרת מאמר זה סקירה קצרה אודות זכויות עובד בעת פיטורין שלא כדין על ידי המעביד. 

שאלה: לפני כחודשיים הודעתי למעביד שלא שאני בהריון והוא הודיע לי שלא אגיע לעבודה יותר, האם זה חוקי ? 

תשובה: סעיפים 9 (א) ו- 9(ה) לחוק עבודת נשים, קובעים מפורשות כי מעביד אינו רשאי לפטר עובדת הנמצאת בהריון (וטרם יצאה לחופשת לידה) וכן עובדת העוברת טיפולי פוריות או הפרייה חוץ גופית. פיטורים מסוג זה יחשבו כפיטורים בניגוד לחוק המזכים את העובדת בכלל הזכויות המגיעות לה, לרבות פיצוי כספי, וזאת כאילו השלימה את תקופת עבודתה עד לתום 60 הימים שלאחר לידתה.

חוק עבודת נשים הוא אחד מחוקי המגן אשר נועדו להגן על קבוצות מסוימות של עובדים, אשר לא די בחוקי העבודה הרגילים כדי להגן עליהם, כדוגמת נשים אשר פוטרו בהריון. חוק זה נועד למנוע התייחסות מפלה לעובדת בהריון ללא קבלת היתר. 

שאלה: בהנחה ואני בהריון, האם בכל מצב אסור למעסיק לפטר אותי ? 

תשובה: בניגוד לדעה הרווחת, עובדת בהריון אינה מוגנת אופן מוחלט מפיטורין. המעסיק רשאי לפטר אותה אם היא אינה מבצעת את עבודתה כראוי, אולם בטרם יעשה כן, המעסיק מחויב לפנות למשרד התמ"ת בבקשה מיוחדת ולבקש אישור אודות הפיטורין, בהינתן אותו אישור, אכן מותר לפטר את העובדת. רק לצורך השוואה, האישור ניתן ביותר מ-60% מהמקרים כך שהריון אינו מגן מפני פיטורין.   

שאלה: לאחרונה פנה אליי המעסיק שלי והודיע לי שהוא מתכוון להפחית כ-15% משכרי, בתגובה הודעתי לו שאני מסרבת, מספר ימים לאחר מכן פוטרתי, האם זה חוקי ? 

תשובה: פיטורים נוספים הנחשבים כלא חוקיים הם במצב בו עובד מפוטר עקב אי הסכמתו להפחתת שכר עבודתו. פעמים רבות מחליט מעביד להפחית את שכרו של עובד בטענה כי החברה נמצאת בימים אלו בקשיים או כל טענה אחרת. ואולם, הפחתת שכרו של עובד מחייבת את הסכמתו המפורשת לכך, שכן ללא הסכמת העובד לכך עסקינן בהרעת תנאים המאפשרת לעובד להתפטר בדין מפוטר תוך קבלת מלוא זכויותיו הסוציאליות. כמו כן, מצב הפוך הוא מקרה בו עובד מפוטר אך ורק כתוצאה מסירובו להפחתת שכרו, שאז מדובר בפיטורין שלא כדין המזכה בפיצוי כספי. 

בתי הדין לעבודה לא פעם דחו בשאת נפש פיטורין על רקע סירוב העובד לקיצוץ חד צדדי בשכר, ולראיה בעניין זה ניתן לאחרונה פסק דין (ביום 6.6.13) בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (תע"א 4252-10 חנן גרדי נ' כים ניר- ניהול שירותי תעופה ונתיבי אויר (1991) בע"מ ואח'), פסק דין במסגרתו יצה בית הדין את העובד לאחר שסירב להפחתת שכרו ועקב כך פוטר בתוך כך שבית הדין פסק שפוטר שלא כדין וזיכה אותו בכל הזכויות הסוציאליות אשר היו מגיעות לו כעובד מפוטר לרבות פיצויים עונשיים. 

שאלה: לפני מספר ימים המעסיק שלי הודיע לי שלא להתייצב יותר לעבודה וזאת לאחר שצברתי שלוש שנות ותר בעבודה, המעסיק סירב להעניק לי הזדמנות להשמיע את טענותיי ושלח אותי הביתה, האם זה חוקי ? 

תשובה: למעסיק אכן מותר לפטר עובד, עם זאת הוא מחויב לעשות זאת בדרך מסוימת תוך קיום הוראות החוק. אחת מהוראות אילו היא הזכות לקיום שימוע כדין לעובד בטרם פיטורין. 

אדגיש כי, זכות השימוע אינה מעוגנת באופן מפורש בחוק או בתקנה. כמו בלא מעט זכויות מדובר בזכות שנוצרה על ידי בתי הדין במרוצת השנים, תחילה, היה מקורה בהסכמים קיבוציים, בהתייחס למגזר הציבורי. ואולם, במהלך שנים, זכות השימוע קיבלה, בפסיקה ענפה, מעמד של זכות יסוד, ללא הבחנה בין מגזר ציבורי לבין מגזר פרטי הלכה למעשה, כיום לכל עובד – זכות שימוע, ועל כל מעביד - חובת עריכת שימוע.

משכך, בבוא מעביד לפטר עובד, ובטרם עשותו כן, עליו לקיים לעובד הליך שימוע כמתחייב על פי הדין – בין אם מדובר במעסיק ציבורי ובין אם מדובר במעסיק פרטי, בין אם מדובר בפיטורים "רגילים" ובין אם מדובר בפיטורים על רקע צמצומים או כל סיבה אחרת.

הליך שימוע זה יעשה לאחר שנמסרה לעובד הודעה מראש על כוונת המעביד להביא לסיום העסקתו, תוך ציון כלל טענותיו של המעביד כלפי העובד, טענות אשר יתבררו במסגרת הליך השימוע, כל זאת על מנת לאפשר לעובד להתכונן ולהתגונן כנגד הטענות המועלות כנגדו כראוי, לרבות מתן הזדמנות אמיתית ונאותה להשמעת טענותיו, ובטרם קבלת החלטה סופית על פיטורי העובד, ואף לעיתים לשם מניעת פיטוריו.

ביום 14.11.12 ניתן פסק הדין בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב מפי כב' הש' שרה מאירי (תע"א 9598-09 סיגלית בר שישת לוי נ' א. ישראלי שירותים עסקיים בע"מ), אשר במסגרתו בית הדין האזורי לעבודה קיבל חלקית תביעת עובדת לפיצויים בגין פיטורים אשר נעשו ללא עריכת הליך של שימוע.

נקודה חשובה אשר נקבעה בפסה"ד הנ"ל היא כי גם במצב בו הפיטורים נעשים בשל צמצום במקום העבודה, על המעסיק לקיים שימוע כדין תוך מתן אפשרות לעובדת להעלאת טענותיה ונימוקיה. על כן, במקרה שבו יוכח כי, העובד פוטר שלא כדין הוא יהא זכאי לפיצוי כספי או אף לסעד של ביטול הפיטורים והשבת העובד לעבודתו. יוער כי, נטל ההוכחה לעניין טענת העובד לפיטורין שלא כדין מונח על כתפיו של העובד.