הודעה

יתרונות וחסרונות בהקמת חברה חדשה

חז"ל אמרו פעם "סוף מעשה תמיד במחשבה תחילה". בישראל קיימות עשרות אלפי חברות רשומות, אולם לפי נתוני רשם החברות רק כ-55% אכן מקיימות פעילות עסקית כלשהי. במילים אחרות, ישנן לא מעט חברות "מדף" אשר מעולם לא התקיימה בהן פעילות עסקית של ממש, ולכן הקמתן בדיעבד, הייתה מיותרת לחלוטין.

 

לכן, שלב ראשון בהקמת חברה צריך לעסוק בשאלה: האם כלל קיים צורך בהקמת חברה חדשה ? שכן, בהעדר צורך משפטי או עסקי בהקמת חברה,הרי שככל שאין כל הצדקה בהקמתה. במסגרת מאמר זה, אציג בקצרה את היתרונות והחסרונות בהקמת חברה חדשה. 

יתרונות: 

 1. הפרדה בין נכסים אישיים לנכסי החברה: אחד היתרונות הבולטים בהקמת חברה מבוסס על עקרון האחריות המשפטית המוגבלת, במילים פשוטות, עקרון זה מאפשר מתן הגנה משפטית לבעלי החברה במקרה והחברה נקלעת לקשיים כלכליים כך שבמקרה שהחברה "קורסת" ניתן יהיה לבצע הפרדה בין נכסיו האישיים של בעלי החברה לבין נכסי החברה עצמה.
  עקרון זה מאפשר הכוונה מתן תרופה משפטית שתבטיח הגנה לבעלי החברה גם במקרה שהעסק יקלע לקשיים, תמנע קריסתו, כל עוד שמבחינה כלכלית עשוי היה העסק לשרוד.כאשר המטרה היא להפריד עד כמה שניתן את נכסי העסק מנכסיו הפרטיים של בעליו, ובכך להשאיר בידי בעל העסק את ההחלטה האם לממש נכס מנכסיו על מנת לכסות את חובות העסק, או לצורך הבראתו.
  לעיתים עלול העסק להיקלע לקשיים כספיים בגלל מחסור בתזרים מזומנים, בגלל החלטה עסקית שגויה או בגלל מחדלים של גופים חיצוניים שאינם קשורים ישירות לבעל העסק, כגון, תביעה כנגד העסק בגלל מוצר פגום שגרם נזק ללקוח, תביעה של עובר אורח שנפגע באקראי בכניסה לעסק, התמוטטות של לקוח גדול של העסק שנותר חייב סכום גדול לעסק, או "עוקץ" שיעשה נוכל לעסק.במקרה כזה, אם נכסי העסק לא יופרדו מנכסיו של בעל העסק, תוגש תביעה כנגדו יחד עם עיקול על כל נכסיו, כולל דירת מגוריו, מיטלטליו, מכוניתו וכיוב'.

  למען הסק ספק, ההבדל העיקרי בין עוסק מורשה לבין חברה בע"מ נעוץ בעיקר ביכולתו של בעל החברה לזכות להגנה משפטית בעת צרה. אולם כאשר מדובר בעוסק מורשה, עקרון האחריות המוגבלת אינו קיים, ובמקרה של "קריסת" העסק, הנושים של העסק יוכלו לפעול אישית כנגד בעל העסק ואף לעקל את נכסיו האישיים (מקרקעין, מטלטלין אשר נמצאים בבעלותו כו'). 
 2. שיעור מיסוי עדיף וקל יותר: יתרון נוסף ומשמעותי בהקמת חברה נעוץ באחוז במס שגובה המדינה עבור רווחי החברה. כאמור, אחוז המס השולי המושת על עוסק מורשה רגיל מבוסס על מדרגות שכר קבועות (אשר יכולות להגיע לרוב לרמות גבוהות של עד כ-50%) מהרווחים. בעוד שמס החברות המקסימאלי בישראל עומד על שיעור של 26% בלבד ! 
 3. אורך החיים של החברה: אלמנט חשוב נוסף המקנה יתרון להקמת חברה על פני עוסק מורשה, קשור לאורך החיים של חברה בע"מ. כאמור, חברה לעולם לא מתפרקת, היא עתידה לחיות לנצח אלא אם כן בעלי המניות או קבוצת נושים יפעלו לפירוקה. עוסק מורשה לרוב מבוטל ברשויות בעת פטירת בעל עסק. 
 4. גיוס הון: חברה בע"מ מאפשרת גמישות רבה בגיוס משקיעים, המרכז לעסקים קטנים, צרוף בעלי מניות נוספים, מיזוג עם חברה אחרת וכיוב';גיוס הון ממשקיעים או אשראי מקובל יותר בחברה בע"מ, כגון מתן הלוואות לעסקים קטנים (מט"י - מרכז טיפוח יזמות), אישור של מפעל מאושר (בתנאים מסויימים מאפשר גיוס הון מדינה ו/או פטור מתשלום מס עד 10 שנים מיום שהעסק הפך לרווחי);

 

חסרונות בהקמת חברה חדשה: 

 1. עלויות אחזקה גבוהות: הקמת חברה תעלה לכם הרבה יותר מפתיחת עוסק מורשה ברשויות. שכן, אגרת רישום חברה חדשה מסתכמת בכ-2600 ₪ (לא כולל עלויות משלוח בשיעור של כמה מאות שקלים נוספים). החוק אף מחייב כי דוחות לרשויות המס יוגשו באמצעות רו"ח שיחתום על הדו"ח, בעוד שניתן להגיש דוחות של עוסק מורשה בחתימת העוסק בלבד לאחר שהוכנו על ידי הנהלת החשבונות או יועץ מס. עלות הגשת דוח שנתי מסתכמת בעוד כמה אלפי שקלים (בהתאם למורכבות בפעילות העסקית של החברה). 
 2. ביקורת וניהול קפדני יותר: ניהול חברה הינו תהליך לא פשוט בכלל. החוק אף מחייב את נושאי המשרה בחברה ברכישת ביטוח אחריות מקצועית (עבור חברי הדירקטוריון). כמו כן, בתרחיש של קריסת החברה עקב רשלנות או פעילות בזדון, ניתן יהיה לתבוע אישית את נושאי המשרה בגין "תרומתם" לקריסת החברה. הליך זה מכונה בעגה המשפטית "הרמת מסך". שכן במקרים חריגים, בתי המשפט בישראל מרימים את מסך ההתאגדות ובכך סוללים את הדרך להטלת אחריות אישית על נושאי המשרה בחברה. 
 3. עלות סגירת חברה במקרה של אי פעילות: ישנם לא מעט חברות אשר הוקמו כדת וכדין ברשם החברות אולם מעולם לא התקיימה בהן פעילות עסקית או משפטית כלשהי. בפועל יוצא מכך בעלי המניות החברה חבים בתשלום אגרה שנתית בשיעור של כ-1750 ₪ לרבות תשלום בגין הגשת דוח שנתי (גם כאשר אין כלל רווחים או פעילות בחברה) עלות הגשת הדוח גם היא מסתכמת בכמה מאות שקלים במקרה הטוב. 

לסיכום: 

הקמת חברה חדשה טומנת בחובה יתרונות רבים עבור בעלי המניות המקימים אותה. כמו כן, חברות בישראל מהוות רכיב משמעותי בצמיחת המשק וכלכלת ישראל. עם זאת, כפי שנהג נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק לומר: "כוח ללא אחריות משול להפקרות" ולכן בטרם תחליטו להקים חברה חדשה עליכם לבחון האם הינכם זקוקים לחברה בע"מ או לחילופין, לבחור את החלופות השונות העומדות לרשותכם במימוש הפוטנציאל האישי שלכם.