הודעה

פרויקט בינוי פינוי – רחוב המעפילים 28-60 בעיר אשדוד

מזה כ-6 חודשים שמשרדינו פועל בתפוצה רחבה בייזום וארגון דיירים לקראת פרויקט בינוי פינוי ברחוב המעפילים בעיר אשדוד. המודל לפי פועל המשרד נשען על ייצוג דיירים מול יזמים/קבלנים המבקשים להתקשר עימם בפרויקט התחדשות עירונית. במסגרת הייצוג המשפטי הדיירים נהנים מ-3 מרכיבים עיקריים. 

  • הגנה על זכויות קנייניות של הדיירים בעת קיום הסכם התקשרות. 
  • השגה על תנאים אופטימאליים בעת ניהול מו"מ עם חברה יזמית/קבלנית עוד בשלבי טרום התקשרות. 
  • מתן ליווי וייעוץ משפטי לארוך כל ההליך (החל מהגשת תוכנית לשינוי תב"ע ועד לקבלת היתר בנייה ורישום בית משותף). 

המודל לפיו עובד משרדינו הינו מודל חדשני אשר מציע שילוב יעוץ משפטי וארגוני המייחד אותנו מאחרים, לטעמנו במקרים רבים שירותים משפטיים לבדם אינם מספיקים וקיים צורך להעניק שירות מעטפת לכלל הנושאים, החל משלב ארגון הדיירים, ועד לשלב ניהול המו"מ וחתימת הסכם התקשרות. 

פרויקט הדגל של משרדינו מתקיים בימים אילו ממש ברחוב המעפילים ברובע ב' בעיר אשדוד. להלן מספר נתונים על הפרויקט. 

רקע כללי על הפרויקט: 

רחוב המעפילים 28-60 הממוקם על רחוב הרצל אשר מהווה את אחד הצירים המרכזיים ביותר בעיר אשדוד. משרדינו מייצג כ-320 בתי אב. הבניינים ברחוב נבנו כאמור ע"י חברת אשטרום בין השנים 1961-1963. 

מרבית הדירות ברחוב הינם בנות 2-3 חדרים (בממוצע בין 48 מ"ר) בחלקו הצפוני של הרחוב לבין 67 מ"ר לחלקו הדרומי של הרחוב.  

בשנת 2009 הוגשה תוכנית כוללת לשינוי תב"ע במסגרת מתוכננים להיבנות כ-1200 יחידות דיור במגדלים אשר יוקמו על ציר רחוב הרצל. מדובר כאמור באחד הפרויקטים הגדולים ביותר בישראל שכן הוא משלב בנייתם של לא פחות מ-8 מגדלים אשר עתידים להתנשא לגובה של -30 קומות כל אחד. כמו כן, הפרויקט עתיד לקחת חלק בתוכנית כללית של משרד הבינוי והשיכון לפיה, תוקם רכבת קלה בעיר אשדוד אשר תחבר בין צפון העיר לדרומה. התוכנית כאמור אושרה ע"י משרד התחבורה עוד בשנת 2011 ע"י במסגרת מכרז בו זכתה העיר אשדוד לשמש כמודל תחבורה ראשון במדינת ישראל. הפרויקט תוקצב בעלות ממשלתית של כ-250 מליון ₪. 

סביב הרחוב עתידים להיבנות שטחי מסחר, גני ילדים, בית ספר, קופת חולי ומרכז לבריאות המשפחה. 

משרדינו פעול כיום במודל ייחודי במסגרתו הדיירים פועלים לטובת פתיחת הפרויקט למכרז עירוני אליו ייגשו מספר חברות בעלות סיווג קבלני מתאים ויכולת כלכלית מוכחת. אין כלל ספק ועיקר כי, פרויקטים מן הסוג הנ"ל הינם מורכבים וקשים ביותר לביצוע, אולם צוות משרדינו והלקוחות אותם אנו מייצגים, סמוכים ובטוחים כי הדבר אכן אפשרי. 

להלן הדמיות אשר נערכו ע"מ אדריכל מיכאל בודרמן. כמו כן, תרשים תכנוני של הדירות המיועדות.