הודעה

פרוייקטים

פרויקט תמ"א 38 – רחוב הקישון 15 רובע יא' בעיר אשדוד מדובר כאמור בפרויקט הראשון אשר עניינו בחיזוק מבנה בן 7 קומות. במסגרת פרויקט זה, משרדינו גיבש צוות המורכב מ-2…
פרויקט תמ"א 38 – רחוב מיכקשוילי 30 ו 32 בעיר אשדוד מדובר כאמור בפרויקט הראשון שיזם משרדינו ואשר עוסק בתחום ההתחדשות העירונית. במסגרת פרויקט זה, משרדינו גיבש צוות המורכב מ-4…
פרויקט תמ"א 38 – האלמוגים 27 רובע ד' בעיר אשדוד פרויקט התחדשות עירונית מכוח תמ"א 38 במסגרתו משרדינו מעניק ליווי וייצוג משפטי ל-4 בתי אב. מדובר בפרויקט בוטיק המאפיין דירות…
זה לאחרונה החל משרדנו בשיתוף משרדו של עוה"ד גלזר ושות' לפעול בתפוצה רחבה בהחתמת דיירים על הסכמי התקשרות לקראת פרויקט בינוי פינוי ברחובות משמר הירדן, ז'בוטינסקי, ההסתדרות בעיר אשדוד. המודל…
פרויקט תמ"א 38 – רחוב דב גור 36-38 רובע ו' בעיר אשדוד פרויקט התחדשות עירונית מכוח תמ"א 38 במסגרתו משדינו מעניק ליווי וייצוג משפטי לקבוצה בת 32 בתי אב. הפרויקט…
פרויקט התחדשות עירונית מכוח תמ"א 38 במסגרתו משדינו מעניק ליווי וייצוג משפטי לקבוצה בת 16 בתי אב. הפרויקט ממוקם ברחוב החרצית 11 בעיר אשדוד. מדובר בפרויקט המאופיין בשילוב הטרוגני של…
פרויקט התחדשות עירונית מכוח תמ"א 38 במסגרתו משרדינו מעניק ליווי וייצוג משפטי לקבוצה בת 16 בתי אב. הפרויקט ממוקם ברחוב יהודה המכבי 13 בעיר אשדוד. מדובר בפרויקט המאופיין בשילוב הטרוגני…
פרויקט התחדשות עירונית מכוח תמ"א 38 במסגרתו משדינו מעניק ליווי וייצוג משפטי לקבוצה בת 16 בתי אב. הפרויקט ממוקם ברחוב החרצית 11 בעיר אשדוד. מדובר בפרויקט המאופיין בשילוב הטרוגני של…
פרויקט התחדשות עירונית מכוח תמ"א 38 שיזם משרדינו, במסגרת פרויקט זה, משרדינו גיבש צוות המורכב מ-3 ועדים המהווים נציגות של כ-10 בניינים צמודים הממוקמים ברחוב שלמה בן יוסף בעיר אשדוד.…
מזה כ-6 חודשים שמשרדינו פועל בתפוצה רחבה בייזום וארגון דיירים לקראת פרויקט בינוי פינוי ברחוב המעפילים בעיר אשדוד. המודל לפי פועל המשרד נשען על ייצוג דיירים מול יזמים/קבלנים המבקשים להתקשר…
מדובר כאמור בפרויקט הראשון שיזם משרדינו ואשר עוסק בתחום ההתחדשות העירונית. במסגרת פרויקט זה, משרדינו גיבש צוות המורכב מ-7 ועדים המהווים נציגות של כ-7 בניינים צמודים הממוקמים בשכונת נאות ספיר…